Υποχρεωτικός χαρακτήρας για τα «ηλεκτρονικά» σταφύλια

Υποχρεωτικό χαρακτήρα λαμβάνει από φέτος η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τη συγκομιδή των σταφυλιών. Με αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να εναρμονιστούν όχι μόνο μεμονωμένοι αμπελουργοί αλλά και οι συνεταιρισμοί τους, εκτός και εάν η εκμετάλλευση είναι μικρότερη από ένα στρέμμα.
Το καθεστώς αυτό ισχύει από το παρελθόν και αφορά τους αμπελουργούς που είτε οινοποιούν μόνοι τους μέρος ή σύνολο της παραγωγής τους ή παίρνουν οίνο από τα σταφύλια που έφεραν σε οινοποιείο, ως μερικό αντίτιμο των απαιτήσεων τους.
Προκειμένου να γίνει η υποβολή των δηλώσεων θα πρέπει πρώτα να έχουν εγγραφεί στο “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”. Προϋπόθεση της εγγραφής είναι η ύπαρξη ή δημιουργία ατομικού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
Όσοι δεν έχουν εγγραφεί, θα πρέπει να το κάνουν. Για όσους έχουν ήδη λογαριασμό, δεν απαιτείται νέα εγγραφή, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Είναι πλέον σκόπιμο οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί να μεριμνήσουν, ώστε τα φυσικά μέλη τους να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής μέσω του συνεταιρισμού τους, δεδομένης της ανάγκης εξοικείωσης των αμπελουργών με την ηλεκτρονική τεχνολογία, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι ουδέποτε υπέβαλλαν μέχρι σήμερα «Δήλωση Συγκομιδής», υποχρέωση που για όσους εισκόμιζαν το σύνολο της παραγωγής τους στο συνεταιριστικό οινοποιείο, εξαντλείτο από την υποβολή αναλυτικής δήλωσης παραγωγής στην ΔΑΟΚ, από το συνεταιρισμό.

ΦΩΤΟ: www.kathemera.gr

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν