Εφημερεύοντα φαρμακεία Ζακύνθου

1 Ιουλίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.
2 Ιουλίου 2019: Βίτσος Πέτρος
3 Ιουλίου 2019: Μποζίκης Χαράλαμπος
4 Ιουλίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
5 Ιουλίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
6 Ιουλίου 2019: Παράσχη Μαριέττα
7 Ιουλίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
8 Ιουλίου 2019: Βίτσος Πέτρος
9 Ιουλίου 2019: Θεοδόση Παρασκευή
10 Ιουλίου 2019: Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ
11 Ιουλίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.
12 Ιουλίου 2019: Βορρίση Διονυσία
13 Ιουλίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
14 Ιουλίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
15 Ιουλίου 2019: Βενετσάνος Αλέξανδρος
16 Ιουλίου 2019: Λευτάκη – Κεφαλληνού Μαρία
17 Ιουλίου 2019: Μάνεση Στέλλα
18 Ιουλίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
19 Ιουλίου 2019: Μουζάκης Τζανέτος
20 Ιουλίου 2019: Χαρτάς Άγγελος
21 Ιουλίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.
22 Ιουλίου 2019: Βίτσος Πέτρος
23 Ιουλίου 2019: Μποζίκης Χαράλαμπος
24 Ιουλίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
25 Ιουλίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
26 Ιουλίου 2019: Παράσχη Μαριέττα
27 Ιουλίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
28 Ιουλίου 2019: Βίτσος Πέτρος
29 Ιουλίου 2019: Βόσκογλου Ξανθίππη
30 Ιουλίου 2019: Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ
31 Ιουλίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.

Σημείωση: Οι εφημερίες είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξουν λόγω ανωτέρας βίας

Διευθύνσεις

Βορρίση Διονυσία: Αλεξάνδρου Ρώμα 89, τηλ: 26950 45433
Συστέγ. Νικ. – Ιωάν. Μουζάκης ΟΕ: Πλατεία Αγίων Σαράντα, τηλ: 26950 48238
Βενετσάνος Αλέξανδρος: Τζουλάτη 5, τηλ: 26950 23762
Λευτάκη – Κεφαλληνού Μαρία: Πλ. Αγίου Λουκά, τηλ: 26950 45284
Μάνεση Στέλλα: Ταβουλάρη 24, τηλ: 26950 44061
Μουζάκης Τζανέτος: Ταβουλάρη 37, τηλ: 26950 42403
Χαρτάς Άγγελος: Ταβουλάρη 60, τηλ: 26950 22300
Φραγκογιάννη Ε. – Ρουσιάνου Γ.: Ομήρων Κατοχής 30 και Κάλβου, τηλ: 26950 44153
Βίτσου Ελένη: Τεμπονέρα 24, τηλ.: 26950 28404
Μποζίκης Χαράλαμπος: Αγίου Λαζάρου 173, τηλ: 26950 41570
Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος Κολυβά 118, τηλ: 26950 28462
Παράσχη Μαριέττα: Αλεξάνδρου Ρώμα 2, τηλ: 26950 27634
Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος: Φωσκόλου 11, τηλ.: 26950 45044
Βίτσος Πέτρος: Αλεξάνδρου Ρώμα 6, τηλ.: 26950 42623
Βόσκογλου Ξανθίππη: Τερτσέτη 19, τηλ.: 26950 23504
Θεοδόση Παρασκευή: Γ. Κλαυδιανού 28, τηλ: 26950 26912
Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ: Φωσκόλου 56, τηλ: 26950 45466

Σημείωση: Οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις του φαρμακείου της Ελένης Βίτσου θα γίνονται στο φαρμακείο του Πέτρου Βίτσου.