Εφημερεύοντα φαρμακεία Ζακύνθου

1 Σεπτεμβρίου 2019: Μποζίκης Χαράλαμπος
2 Σεπτεμβρίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
3 Σεπτεμβρίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
4 Σεπτεμβρίου 2019: Παράσχη Μαριέττα
5 Σεπτεμβρίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
6 Σεπτεμβρίου 2019: Βίτσος Πέτρος
7 Σεπτεμβρίου 2019: Βόσκογλου Ξανθίππη
8 Σεπτεμβρίου 2019: Θεοδόση Παρασκευή
9 Σεπτεμβρίου 2019: Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ
10 Σεπτεμβρίου 2019: Βορρίση Διονυσία
11 Σεπτεμβρίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
12 Σεπτεμβρίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
13 Σεπτεμβρίου 2019: Βενετσάνος Αλέξανδρος
14 Σεπτεμβρίου 2019: Λευτάκη – Κεφαλληνού Μαρία
15 Σεπτεμβρίου 2019: Μάνεση Στέλλα
16 Σεπτεμβρίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
17 Σεπτεμβρίου 2019: Μουζάκης Τζανέτος
18 Σεπτεμβρίου 2019: Χαρτάς Άγγελος
19 Σεπτεμβρίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.
20 Σεπτεμβρίου 2019: Βίτσος Πέτρος
21 Σεπτεμβρίου 2019: Μποζίκης Χαράλαμπος
22 Σεπτεμβρίου 2019: Συστεγ. Νικ. Ιωάν. Μουζάκης Ο.Ε.
23 Σεπτεμβρίου 2019: Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος
24 Σεπτεμβρίου 2019: Παράσχη Μαριέττα
25 Σεπτεμβρίου 2019: Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος
26 Σεπτεμβρίου 2019: Βίτσος Πέτρος
27 Σεπτεμβρίου 2019: Βόσκογλου Ξανθίππη
28 Σεπτεμβρίου 2019: Θεοδόση Παρασκευή
29 Σεπτεμβρίου 2019: Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ
30 Σεπτεμβρίου 2019: Φραγκογιάννη Ελισάβετ – Ρουσιάνου Γεωργ.

Σημείωση: Οι εφημερίες είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξουν λόγω ανωτέρας βίας

Διευθύνσεις

Βορρίση Διονυσία: Αλεξάνδρου Ρώμα 89, τηλ: 26950 45433
Συστέγ. Νικ. – Ιωάν. Μουζάκης ΟΕ: Πλατεία Αγίων Σαράντα, τηλ: 26950 48238
Βενετσάνος Αλέξανδρος: Τζουλάτη 5, τηλ: 26950 23762
Λευτάκη – Κεφαλληνού Μαρία: Πλ. Αγίου Λουκά, τηλ: 26950 45284
Μάνεση Στέλλα: Ταβουλάρη 24, τηλ: 26950 44061
Μουζάκης Τζανέτος: Ταβουλάρη 37, τηλ: 26950 42403
Χαρτάς Άγγελος: Ταβουλάρη 60, τηλ: 26950 22300
Φραγκογιάννη Ε. – Ρουσιάνου Γ.: Ομήρων Κατοχής 30 και Κάλβου, τηλ: 26950 44153
Βίτσου Ελένη: Τεμπονέρα 24, τηλ.: 26950 28404
Μποζίκης Χαράλαμπος: Αγίου Λαζάρου 173, τηλ: 26950 41570
Συστέγ. Σάκαλη – Βούτου Αθανασία και Βούτος Λάμπρος Κολυβά 118, τηλ: 26950 28462
Παράσχη Μαριέττα: Αλεξάνδρου Ρώμα 2, τηλ: 26950 27634
Ζαρκάδης Αντώνιος και Βασίλειος: Φωσκόλου 11, τηλ.: 26950 45044
Βίτσος Πέτρος: Αλεξάνδρου Ρώμα 6, τηλ.: 26950 42623
Βόσκογλου Ξανθίππη: Τερτσέτη 19, τηλ.: 26950 23504
Θεοδόση Παρασκευή: Γ. Κλαυδιανού 28, τηλ: 26950 26912
Μανιουδάκη – Κεφαλληνού Αργυρώ: Φωσκόλου 56, τηλ: 26950 45466

Σημείωση: Οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις του φαρμακείου της Ελένης Βίτσου θα γίνονται στο φαρμακείο του Πέτρου Βίτσου.