Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η εφημερίδα Ημέρα, που αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Σπύρος Καμπιώτης & ΣΙΑ ΟΕ, καλεί τους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου της (www.imerazante.gr) να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων & υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η περιήγηση στο www.imerazante.gr και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του www.imerazante.gr. To www.imerazante.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση του, τεκμαίρεται ότι τις έχουν διαβάσει και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εφημερίδα Ημέρα δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπος συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του www.imerazante.gr (συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- κειμένων, ειδήσεων, άρθρων, φωτογραφιών, videos, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, εμπορικών σημάτων, διακριτικού τίτλου, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων), διατίθενται στους επισκέπτες του www.imerazante.gr αυστηρά για προσωπική τους χρήση και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπεται από τις Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων). Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση / download, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.imerazante.gr και της εταιρείας Σπύρος Καμπιώτης & ΣΙΑ ΟΕ.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.imerazante.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.imerazante.gr. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.imerazante.gr, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του από τον επισκέπτη / χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη / χρήστη. Το www.imerazante.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά κάποιου επισκέπτη / χρήστη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη / χρήστη για κάθε προκληθείσα ζημία.

Αποκλεισμός ευθύνης

• Το www.imerazante.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.imerazante.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του www.imerazante.gr.
• Οι πληροφορίες, τα κείμενα και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το www.imerazante.gr, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
• Το www.imerazante.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.imerazante.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.
• Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.imerazante.gr δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή, προτροπή ή υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του www.imerazante.gr.
• Το www.imerazante.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του.
• Το www.imerazante.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του www.imerazante.gr, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό τόπο του www.imerazante.gr, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο / ιστοσελίδα ή server στον οποίο παραπέμπει με σύνδεσμο (hyperlink) ή διαφημιστική καταχώρηση ή μέσω του οποίου λαμβάνεται περιεχόμενο.
• Το www.imerazante.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων που φιλοξενούνται στο www.imerazante.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες. Το www.imerazante.gr σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
• Το www.imerazante.gr σε καμια περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών / χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή παραδειγματισμό, ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του www.imerazante.gr, ακόμη κι αν το www.imerazante.gr είναι ενημερωμένο για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών.
• Οι υπηρεσίες τρίτων που παρέχονται μέσω του www.imerazante.gr (π.χ. μετεωρολογικές προγνώσεις) έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. Το www.imerazante.gr δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητά τους και δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για την οποιαδήποτε τυχόν οικονομική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών του και των εταιρειών που τις παρέχουν. Δεν φέρει, επίσης, ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημίες τυχόν προκληθούν στους επισκέπτες / χρήστες του εξ αφορμής της χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την χρήση τους, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στις αντίστοιχες εταιρείες που είναι υπεύθυνες γι’ αυτές.
• Στο www.imerazante.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναδημοσιεύονται ειδήσεις, videos και άρθρα άλλων ιστοσελίδων, με την πηγή να είναι πάντοτε παρούσα στο τέλος τους. Τα άρθρα και το οπτικοακουστικό υλικό που αναδημοσιεύει το www.imerazante.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών / αρθρογράφων / συγγραφέων τους, εκφράζουν αποκλειστικά δικές τους απόψεις και υπεύθυνοι για αυτά είναι οι ίδιοι οι συγγραφείς / αρθρογράφοι / δημιουργοί τους και οχι το www.imerazante.gr. Συνεπώς, το www.imerazante.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους και δεν έχει ουδεμία σχέση με αυτό, ούτε δηλώνει οτι λόγω της αναδημοσίευσής του το ενστερνίζεται.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του www.imerazante.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού, όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου. Η χρήση του www.imerazante.gr υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την Πολιτική Απορρήτου του.
• Στην περίπτωση των συνδέσμων (hyperlinks) και των διαφημιστικών καταχωρήσεων που παραπέμπουν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, το www.imerazante.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, που οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν.

Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις

• Οι επισκέπτες / χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του www.imerazante.gr οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση του ιστότοπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται και παραχωρούν τη συγκαταθεσή τους.
• Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του www.imerazante.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση κάποιου επισκέπτη / χρήστη, ο συγκεκριμένος επισκέπτης / χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το www.imerazante.gr στην περίπτωση που αυτό υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
• Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.imerazante.gr, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή προκύπτουν απο αυτούς, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Το παρόν, όπως εκάστοτε τυχόν τροποποιείται κατά τα ανωτέρω, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.imerazante.gr και των επισκεπτών / χρηστών του. Καμία τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της συγκεκριμένης συμφωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.