Ο τουρισμός «απορρόφησε»… τους επιστήμονες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το υψηλότερο ποσοστό των κατοίκων έχει ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή το Δημοτικό και το τριτάξιο Γυμνάσιο, σε ποσοστό 40%, δηλαδή 82.670 άτομα, επί συνολικού πληθυσμού 207.855 απογραφομένων.
Ειδικότερα έχουν ολοκληρώσει:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) 59.683 άτομα, ποσοστό 28,71%.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικών Λυκείου και Επαγγελματικών Σχολών): 73.248 άτομα, ποσοστό 35,23%
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές, ΙΕΚ, Κολέγια κ.λπ.): 10.882 άτομα, ποσοστό 5,23%
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ): 21.644 άτομα, ποσοστό 10,41%
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό): 1.622 άτομα, ποσοστό 0,78%

Η περαιτέρω ανάλυση των αριθμών αποτελεί έκπληξη, διότι, εν έτει 2014, η πλειοψηφία των κατοίκων έχει απολυτήριο της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ενώ εκπλήσσει το γεγονός ότι καταγράφηκαν και 6.743 αναλφάβητοι, ποσοστό 3,24%, το οποίο φαντάζει απίστευτο στη σημερινή εποχή της ταχύτητας και της τεχνολογίας.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι πριν από τριάντα και πλέον έτη, ο αναλφαβητισμός άγγιζε στα Επτάνησα το εξωφρενικό ποσοστό 21%, οπότε ίσως έτσι να εξηγείται το υψηλό ποσοστό των ατόμων που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και αυτό περιορίζεται σε ηλικιωμένα άτομα.
Σε ό,τι αφορά χαμηλή μας μόρφωση, είναι σαφές ότι ο τουρισμός «απορρόφησε» τους επιστήμονες, υπό την έννοια ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο κάθε κοινωνίας συναρτάται άμεσα από την οικονομία της και τις επιλογές των μελών της σε σχέση με αυτήν. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών βασικό πυλώνα της οικονομίας μας αποτελεί η ενασχόληση με τον τουρισμό, με επακόλουθο η πλειοψηφία των νέων να επιλέγει την οικογενειακή επιχείρηση, παρά τις ανώτερες και ανώτατες σχολές, οι οποίες δεν θα του εξασφαλίσουν το μέλλον τους, ιδιαίτερα σε ένα δυσχερές και αβέβαιο περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Αναλυτικότερα το μορφωτικό επίπεδο της Περιφέρειας έχει ως ακολούθως:
Σύνολο πληθυσμού: 207.855 κάτοικοι
Έλληνες: 184.052 κάτοικοι
Αλλοδαποί: 213.813 κάτοικοι
Άρρενες: 102.400 (91.173 Έλληνες – 11.227 Υπήκοοι άλλης χώρας)
Θήλεις: 105.455 (92.869 Ελληνίδες – 12.586 Υπήκοοι άλλης χώρας)
Κάτοχοι διδακτορικού: 295 άτομα, ποσοστό 0,14%
Κάτοχοι μεταπτυχιακού: 1.327 άτομα, ποσοστό 0,63%
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου: 15.271 άτομα, ποσοστό 7,34%
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ: 6.373 άτομα, ποσοστό 3,06%
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών: 1.942 άτομα, ποσοστό 0,93%
Πτυχιούχοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 8.940 άτομα, ποσοστό 4,30%
Απόφοιτοι Λυκείου: 37.586 άτομα, ποσοστό 18,08%
Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου: 5.444 άτομα, ποσοστό 2,61%
Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών: 4.291 άτομα, ποσοστό 2,06%
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου: 25.987 άτομα, ποσοστό 12,50%
Απόφοιτοι Δημοτικού: 59.683 άτομα, ποσοστό 28,71%
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση: 9.036 άτομα, ποσοστό 4,34%
Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση: 6.743 άτομα, ποσοστό 3,24%
Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή: 12.241 άτομα, ποσοστό 5,88%

Δεν καταμετρήθηκαν 12.696 άτομα, που γεννήθηκαν μετά τη 1η Ιανουαρίου 2005.
Στον πίνακα που συνοδεύει το κείμενο, απεικονίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης κατά ομάδες υπηκοοτήτων και φύλου.Τελευταία άρθρα