Τέλος στις… κοπάνες τους εργαζόμενους

“Η τήρηση του ωραρίου εργασίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.”.
Η διάταξη του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων είναι ρητή. Δεν εμποδίζει, όμως, αρκετούς από αυτούς να καταστρατηγούν το ωράριο, με την ανοχή των διευθυντών και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους.
Ως γνωστό, η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει το σύνολο των φορέων να διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής παρουσιών προσωπικού, ώστε να ελέγχονται συνολικά οι υπάλληλοι, και έχει μόνο οφέλη για τη δημόσια διοίκηση και για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν