Απειλούνται με λουκέτα ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων

Αντιμέτωποι με λουκέτα θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων οι οποίοι δεν έχουν εγκαταστήσει σύστημα εισροών-εκροών μέχρι τις 27 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν, όσοι πρατηριούχοι της περιφέρειας δεν διαθέτουν το σύστημα ή δεν το έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε παραγγελίες και πωλήσεις υγρών καυσίμων.
Είναι γνωστό ότι πολλά πρατήρια δεν έχουν εγκαταστήσει το σύστημα καθώς κοστίζει 15.000 ευρώ, από τα οποία επιδοτείται μόλις το 1/3. Ετσι, θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσα πρατήρια διαθέτουν σύμβαση εγκατάστασης με τις αντίστοιχες εταιρίες. Η γενική γραμματεία εμπορίου πρόκειται να ζητήσει από τις εταιρείες καταλόγους με τα συμβεβλημένα πρατήρια για να ελέγξει ποιοι διαθέτουν το σύστημα και, στην περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλονται κυρώσεις.
Ωστόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχ. Κιούσης, επισημαίνει ότι το μέτρο είναι μάλλον σκληρό για τον κλάδο αφού η οικονομική κρίση έβαλε περίπου 2.000 λουκέτα σε αντίστοιχα πρατήρια το 2013 ενώ πολλά είναι αυτά που πρόκειται να κλείσουν μέσα στο 2014, τόσο λόγω οικονομικών προβλημάτων όσο και ως επακόλουθο της εξομοίωσης των φόρων πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που μείωσε δραματικά τις πωλήσεις. Σημειώνεται πως οι πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης παρουσίασαν μείωση της τάξης του 40% ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η πτώση έφτασε το 75%.Τελευταία άρθρα