Όσοι δεν δηλώσουν το ακίνητο, θα το ξαναπληρώσουν

Με καθυστέρηση αρκετών χρόνων έρχεται να βάλει τάξη στα πάσης φύσεως πολεοδομικά ζητήματα η υποχρεωτική καταγραφή των ιδιωτικών και δημοσίων κτισμάτων εντός 10ετίας.
Αυτό θα επιτευχθεί από την μόνιμη σύνδεση του Κτηματολογίου, της ΔΕΗ αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με το σύστημα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων.
Με αυτό τον τρόπο θα “τσιμπάνε” όσους… ξεχάσουν να δηλώσουν κάποιο ακίνητο, τα ακίνητά τους θα θεωρούνται -χαρακτηρίζονται- αυθαίρετα, ενώ θα ακολουθούν και οι σχετικές κυρώσεις που ισχύουν και σήμερα για τους ιδιοκτήτες.
Η ταυτότητα θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ύστερα από κάθε μεταβίβαση και στους περιοδικούς ελέγχους. Επίσης θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο η οποία απαιτεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για τα τακτοποιημένα
Ειδικότερα για τα αυθαίρετα κτίρια τα οποία έχουν τακτοποιηθεί, η πρώτη συμπλήρωση της ταυτότητας θα πρέπει να διενεργηθεί εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση του ΠΔ. Εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια πέραν της αντίστοιχης, για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας.