Με ένα κουμπί, θα βγαίνει η λυπητερή για το φορολογούμενο

Βάσιμες ενδείξεις για φοροδιαφυγή ή μια απλή καταγγελία είναι αρκετές για να ξεκινήσει το “ξεσκόνισμα” του φορολογουμένου. Και όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού, αφού ο έφορος από το γραφείο του, και χωρίς να ψάχνει να βρει τον φορολογούμενο θα μπορεί πλέον, ακόμη και να βεβαιώσει πρόστιμα χωρίς να τον έχει δει ποτέ από κοντά!
Εξ αποστάσεως θα μπορεί και να προσδιορίζει τι εισόδημα απέκρυψε και τι πρόστιμα θα του βάλει, χωρίς να του ζητήσει να δείξει βιβλία και στοιχεία, αφού θα τα υπολογίζει με έμμεσες τεχνικές και συγκριτικά στοιχεία.

Η εγκύκλιος
Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων δίνεται εντολή στις εφορίες να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν “νέου τύπου” φορολογικούς ελέγχους, τους οποίους προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σε αυτή προβλέπεται πως ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου “από το γραφείο” της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπια. Στις περιπτώσεις ελέγχου “από το γραφείο”, οι εφοριακοί υπάλληλοι αξιοποιούν κάθε στοιχείο που έχουν στην διάθεσή τους όπως: οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, ή ακόμα και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους.


Έλεγχοι εξπρές
Η εντολή διενέργειας του φορολογικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει την διάρκεια του φορολογικού ελέγχου και το χαρακτηρισμό “πλήρης” ή “μερικός” έλεγχος. Η διάρκεια του ελέγχου συναρτάται άμεσα τόσο με το χαρακτηρισμό ελέγχου πλήρης ή μερικός, όσο και με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης όπως είναι το μέγεθος της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, ο βαθμός δυσκολίας κλπ. Μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά έξι μήνες αλλά περαιτέρω παράταση για ακόμη έξι μήνες είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις υποβολής μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται πρόστιμα αλλά το καταβλητέο σε κάθε μία περίπτωση ποσό δεν θα ξεπερνά τα εκατό 100 ευρώ.