Τέλος στα “μυστικά” των πολιτών από την Εφορία

Κάθε ευρώ εισοδήματος το οποίο κρατήθηκε κρυφό και αφορολόγητο θα αποκαλύπτεται πλέον με την καθιέρωση έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να βάλει τέλος στα “μυστικά” των πολιτών από την Εφορία.
Από το κόσκινο των ελεγκτικών μηχανισμών θα περνούν τραπεζικές καταθέσεις, πληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και γενικά κάθε στοιχείο εσόδων και δαπανών των φορολογουμένων.
Με αυτό τον τρόπο θα προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημά τους μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου που προβλέπονται.
Πλέον οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εισοδήματα παραπάνω από τις δαπάνες που πραγματοποιούν. Οι εφοριακοί θα αφαιρούν από τις συνολικές δαπάνες τα έσοδα και στη διαφορά που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν από τα αποδεικτικά στοιχεία.
Μετά τη συλλογή στοιχείων από τράπεζες, ιδιωτικά σχολεία και κλινικές, ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών που επιχειρείται συστηματικά την τελευταία διετία, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έχει μια ευρεία βάση δεδομένων με το προφίλ δαπανών κάθε φορολογούμενου. Με το πάτημα ενός κουμπιού, στην οθόνη του ελεγκτή εμφανίζεται το σύνολο των δαπανών του προηγουμένου έτους, αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τοποθετήσεις σε μετοχές και ομόλογα ή άλλα επενδυτικά προϊόντα ενώ υπάρχει και βάση δεδομένων με σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής.