Ζητούνται ακόμα μικρότεροι φόροι για ον ΕΝΦΙΑ από το ΣΥΡΙΖΑ

Μια ανάσα πριν την έκδοση των εκκαθαριστικών για πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κατατέθηκε τροπολογία με την οποία έρχονται μειώσεις και δυνατότητα υποβολής δήλωσης έως 30 Νοεμβρίου 2014 για διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2011, 2012 και 2013.
Οι αλλαγές περιέχουν μεταξύ άλλων την διαδικασία διόρθωσης λαθών και συμπλήρωσης τροποποιητικών δηλώσεων, τις αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου για οικόπεδα και περιγραφή του τι ισχύει στις περιπτώσεις κληρονομιάς.
Για οικόπεδα σε μεγάλους δήμους της περιφέρειας, μικρές πόλεις, χωριά και οικισμούς, για τα οποία δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία στην εφορία, θα λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότεροι δυνατοί συντελεστές προσδιορισμού της αντικειμενικής τους αξίας.
Όπως έγινε με την περίπτωση στον Αγαλά και άλλες περιοχές του νησιού μας και τον αγώνα ου έκαναν οι λογιστές προκειμένου να αρθούν οι όποιες αδικίες είχαν γίνει.
Ο Δημήτρης Πέττας, μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας Αντιμετώπισης των επιπτώσεων του ΕΝΦΙΑ στη Ζακυνθο μας δήλωσε ότι “γίνεται προσπάθεια να κατατεθεί τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των 300€ ανά στρέμμα”.