Η ΕΣΕΕ ζητά ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια

Νέα ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών ζήτησε την η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα των «κόκκινων» δανείων, το οποίο βαίνει συνεχώς διογκούμενο. Αναφερόμενη στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια, η ΕΣΕΕ αναφέρει πως προκαλούν «έντονο προβληματισμό και απόγνωση» τόσο στους εκπροσώπους της αγοράς όσο και στους υπεύθυνους άσκησης και χάραξης κυβερνητικής πολιτικής.

Τα νούμερα
Ενδεικτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου 2014 από τα 116 δις ευρώ χορηγηθέντων επιχειρηματικών δανείων, τα 42 δις ευρώ εξ’ αυτών έχουν χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενα, με αποτέλεσμα η αναλογία των «κόκκινων» δανείων επί του συνόλου να διαμορφώνεται στο 36,2% καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2013 (32,0%).
Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα που προκύπτει για τις χορηγήσεις αξίας 23 δισ. ευρώ που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, με το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων να ανέρχεται στα 10,8 δισ. ευρώ ή στο 47% επί του συνόλου.
Η ΕΣΕΕ αναφέρει πως η μόνη βιώσιμη λύση είναι η επανενεργοποίηση του μοναδικού νομικού πλαισίου που έχει υπάρξει έως σήμερα, δηλαδή του Ν. 3816/2010. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο νόμο μπορούσαν να υπαχθούν και όσες επιχειρήσεις είχαν ενήμερες οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους.