Από τον Αύγουστο το χαράτσι θα βεβαιώνεται στην Εφορία

Επιπτώσεις θα έχουν όσοι δεν πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013. Η Επιχείρηση δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί τους παραβάτες που δεν κάλυψαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πέρσι, αφού μετά τέλος Ιουλίου, θα μεταφέρει τον φόρο στην Εφορία.
Αυτή η κίνηση έγινε από την ΔΕΗ, ώστε να μειώσει στο ελάχιστο τους παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι και αφήνουν ένα μεγάλο χρέος στην υπηρεσία.
Βέβαια για τους φορολογούμενους αυτό το γεγονός είναι η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσε να γίνει, καθώς ο φόρος ακινήτων που έπρεπε να πληρώσουν, θα προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα χρέη που μπορούν να έχουν από την Εφορία.
Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση βάζει διορία σε όσους δεν έχουν καλύψει το χαράτσι, μέχρι 25 Ιουλίου και προσθέτει “Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, στο τέλος Ιουλίου 2014 η ΔΕΗ θα επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, όλα τα ανεξόφλητα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ). Όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ”.