Πρωτογενές πλεόνασμα: Το «στύψιμο των λεμονιών» έφερε αποτελέσματα

Με πρωτογενές πλεόνασμα 707 εκατομμυρίων ευρώ κλείνει το πρώτο 5μηνο του 2014, ενώ σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το ίδιο 5μηνο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.990 ευρώ, έναντι του ελλείμματος 3.843 ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 707 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 208 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.300.000 ευρώ, αυξημένα κατά 57 εκατομμύρια ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του πενταμήνου Ιανουαρίου – Μαΐου 2014 είναι:
1.Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 274 εκατομμύρια ευρώ ή 57,8%.
2.Oι φόροι στην περιουσία κατά 23 εκατομμύρια ευρώ ή 2%,
3.Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 7 εκατομμύρια ευρώ ή 0,7%,
4.Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 41 εκατομμύρια ευρώ ή 0,9%,
5.Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατομμύρια ή 6,6%,
6.Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 22 εκατομμύρια ευρώ ή 16,6%,
7.Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 24 εκατομμύρια ευρώ ή 1,5%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:
1.Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 95 εκατομμύρια ευρώ ή 4%,
2.Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατομμύρια ευρώ ή 5,1%,
3.Οι λοιποί Ε.Φ.Κ. κατά 36 εκατομμύρια ευρώ ή 3,5%,
4.Οι λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 22 εκατομμύρια ευρώ ή 17,7%,
5.Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 29 εκατομμύρια ευρώ ή 33,4%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.268 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.184 εκατομμύρια ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.300 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 16 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21.590 εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 529 εκατομμύρια ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.
Ειδικότερα:
•Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.810 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 641 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 459 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (17.103 εκατ. ευρώ).
•Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.057 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.528 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν αυξημένες δαπάνες συνολικού ύψους 210 εκατ. Ευρώ περίπου εκ των οποίων 169 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος και 42 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.
•Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.780 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.668 εκατ. ευρώ) και κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.