Ο πρόεδρος του ΞΕΕ τονίζει ότι…

Την πρώτη επίσημη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Τσακίρης, κατα την οποία επεσήμανε ότι η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού περιβάλλον το οποίο ορίζει αναπόφευκτα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποτυπώνονται οι τάσεις του τουρισμού. Κατα την συνέντευξη παρέστη και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε., Χριστίνα Τετράδη.
Ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι “το 2009, ήταν ασφαλώς μια δύσκολη χρονιά κυρίως λόγω των οικονομικών περιορισμών και των κλυδωνισμών που παρατηρήθηκαν σε όλες τις διεθνείς αγορές. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Αυτή τη φορά εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, αλλά και της αρνητικής εικόνας που έχει διαμορφωθεί διεθνώς για την Ελλάδα.
Πιστεύουμε πως η ελληνική τουριστική βιομηχανία έχει τις δικές της αντιστάσεις, τους δικούς της ρυθμούς, τις δικές της ιδιαιτερότητες, ο Ελληνικός τουρισμός του σήμερα μπορεί να στηρίξει το αύριο της Ελληνικής οικονομίας και ότι έχει τη δυναμική να στηρίξει την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Ο τουρισμός ήταν και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους και δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Για πολλές από τις Περιφέρειες της χώρας αποτελεί την κεντρική ή τη μόνη πλουτοπαραγωγική πηγή. Συμβάλλει αποτελεσματικά και άμεσα, τόσο στην περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στην τόνωση της απασχόλησης. Ο τουρισμός αποτελεί εθνικής σημασίας οικονομική προωθητική δύναμη με τεράστια οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.
Για να καταφέρει ο ελληνικός τουρισμός να δείξει σε ολόκληρο τον κόσμο το σύγχρονο και δυναμικό πρόσωπό του, απαιτείται μακρόπνοο όραμα και ξεκάθαρη στρατηγική. Δεν αρκεί να βρίσκεται απλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων. Πρέπει να γίνει «η» προτεραιότητα. Αυτό το στρατηγικό όραμα πρέπει να το αγκαλιάσει και να το υπηρετήσει ολόκληρη η κοινωνία. Είναι αναγκαιότητα πλέον, ο κλάδος μας να «ανοιχθεί» στην κοινωνία. Να εξηγήσει και να πείσει, πόσο σημαντική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας , για την απασχόληση και για την ίδια την προοπτική της.
Η τουριστική ανάπτυξη με σύγχρονους όρους πρέπει να συνιστά εθνική στρατηγική επιδίωξη, συνδεδεμένη οργανικά με κρίσιμους αναπτυξιακούς στόχους της ελληνικής οικονομίας. Οι συνθήκες ευνοούν, μια «τουριστική επανάσταση”.

Οι στόχοι
Στόχος του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου είναι να πετύχει:
1.Την ανάδειξη της κεφαλαιώδους σημασίας του τουρισμού για την οικονομία της χώρας, ώστε να προστατέψουμε και να αναβαθμίσουμε τη μοναδική βιώσιμη βιομηχανία της χώρας
2.Τη συστράτευση όλων των φορέων σε μια συμμαχία για τον τουρισμό, που θα δώσει τη μάχη, για την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας της Ελλάδας
3.Την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
4.Τη θωράκιση του τουρισμού για να μην δεχτεί κι άλλα πλήγματα στο μέλλον. Πρέπει να δημιουργήσουμε γραμμή υπεράσπισης του καλού ελληνικού Τουρισμού, ώστε να μην είμαστε έρμαιο στα παιχνίδια των ανταγωνιστών μας. Χώρες με ελάχιστες δυνατότητες σε σχέση με τη χώρα μας, αναπτύσσονται με άξονα τον τουρισμό. Εμείς μπορούμε περισσότερα.
5.Την εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού, ώστε να τους βοηθήσουμε να εξοικειωθούν στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως.

Στρατηγικό όραμα
Στον τουρισμό έχει μεγάλη αξία να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Με στρατηγικό όραμα να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας, για να πετύχουμε τουρισμό δωδεκάμηνης διάρκειας, άριστης ποιότητας και υψηλών εισοδημάτων, υψηλών προδιαγραφών και προσδοκιών. Στην προσπάθειά μας αυτή, πρέπει να αξιοποιήσουμε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας για να ισχυροποιήσουμε την εικόνα της Ελλάδας στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η διαφήμιση της χώρας πρέπει να είναι στοχευμένη και να δίνει έμφαση στα ηλεκτρονικά μέσα. Η εκπόνηση ενός επιτυχημένου και αποτελεσματικού marketing plan, περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους και κυρίως τη σωστή στοχοθέτηση.

Κεντρικοί άξονες
Ταυτόχρονα, απαιτείται και μια στρατηγική για την τρέχουσα διαχείριση πολλών και ανοικτών ζητημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση η στρατηγική της νέας διοίκησης του ΞΕΕ αρθρώνεται γύρω από 5 κεντρικούς άξονες:
1.Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες για τον κλάδο.
2.Άνοιγμα του τουριστικού τομέα στην κοινωνία. Υιοθέτηση μιας ανάλογης στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής.
3.Έμφαση στην επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας στις ΜΜΕ του κλάδου.
4.Εστίαση στην τυποποίηση και στο branding των ξενοδοχειακών υπηρεσιών
5.Κοινή συνισταμένη των δράσεων του Ξ.Ε.Ε, η μέριμνα για το περιβάλλον

Καθοριστικές παρεμβάσεις
Παράλληλα εμείς στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ρυθμίζουμε τα του οίκου μας με 5 στρατηγικές παρεμβάσεις:
1.Εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΞΕΕ, και προχωρούμε σε λειτουργική αποκέντρωση. Παράλληλα θα διεκδικήσουμε μέρος των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης και νομιμοποίησης από τον ΕΟΤ.
2.Οργανώνουμε το ηλεκτρονικό μητρώο των μελών
3.Υλοποιούμε μια νέα επικοινωνιακή στρατηγική
4.Κάνουμε πραγματικότητα το “open e-chamber” με το νέο διαδραστικό site μας.
5.Οργανώνουμε τις εσωτερικές διαδικασίες μας και παράλληλα ψηφιοποιούμε όλα τα αρχεία μας.