Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου το Ευρώ αντικαθιστά τη Δραχμή και τα εθνικά νομίσματα 11 κρατών

01/01/2023, 08:23