Το πρώτο ΔΣ των ΦΟΔΣΑ θα ορίσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

ΖΑΚΥΝΘΟΣ -Η ανάδειξη του πρώτου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων καθώς και η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΙΝ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πρόκειται να απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22 Ιουνίου στη Λευκάδα.
Αρχικά το σώμα θα εκλέξει το 11μελές πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, ο οποίος είναι αρμόδιος φορέας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων της περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Ειδικότερα εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις του για τα εν γένει θέματα διανησιωτικής πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδημοτικό επίπεδο και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr