Το πρώτο ΔΣ των ΦΟΔΣΑ θα ορίσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

20/06/2012, 11:42