Στρογγυλό τραπέζι για τα Φωτοβολταϊκά

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, με αντικείμενο τα Φωτοβολταϊκά θα διοργανωθεί στις 27 Απριλίου στην Κεφαλλονιά. Στα πλαίσια της
εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ομιλίες από τους αρμοδίους φορείς του τόπου και εν συνεχεία θα ακολουθήσει συζήτηση, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων οι οποίες θα αποσταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο.
Τα θέματα των ομιλιών είναι: “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και χωρικός σχεδιασμός”, με εισηγητή τον Δ. Μινέτο, Προϊστάμενο Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, “Τα φωτοβολταικά πάρκα στη Κεφαλονιά, από την εκδήλωση ενδιαφέροντος στη πράξη”, με εισηγητής τον Ρ. Λούζη, Δ/ντη ΔΕΗ Κεφαλονιάς, “Φωτοβολταικά στις στέγες, τοποθέτηση, κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν”, με εισηγητή τον Δ. Κωνσταντάτατο, Πρόεδρο Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και “Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων”, με εισηγητή τον Σ. Τραυλό, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο Τμήματος Κεφαλονιάς του ΤΕΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”
www.imerazante.gr