Τουρισμός: Η μεγάλη ελπίδα για την ανάκαμψη της οικονομίας μας

Ο τουρισμός θεωρείται η μεγάλη ελπίδα για την ανάκαμψη της οικονομίας μας, ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου, στον απολογισμό του έργου του για το 2011, ο οποίος έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέβη, επιγραμματικά, στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Τη συμμετοχή στις εκθέσεις που έγιναν στην Αγία Πετρούπολη, το Λονδίνο και τη Θεσσαλονίκη.
2. Την αποστολή διαφημιστικού υλικού, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, με στόχο τη καλύτερη προβολή σε περισσότερες αγορές.
3. Τη συνεργασία με τον ΕΟΤ, ε στόχο τη σταθερή και συνεχή προβολή της Περιφέρειας στο εξωτερικό και την επαφή με τον απόδημο ελληνισμό.
4. Την αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού σε γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό.
5. Την ανάπτυξη επαφών με ΜΜΕ, τουριστικούς παράγοντες και δημοσιογράφους.
6 Τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των τουριστικών πρακτόρων και των δημοσιογράφων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
7. Τον εμπλουτισμό του υλικού προβολής της Περιφέρειας, με τη δημιουργία σύγχρονου έντυπου διαφημιστικού οδηγού σε πολλές γλώσσες.
8. Τη δημιουργία κειμένων καθώς και τη καταγραφή των τουριστικών προορισμών, των εορτών και των αξιοθέατων όλων των νησιών για τη δημιουργία τουριστικού οδηγού.
9. Τη δημιουργία αρχείου με τα στοιχεία του τριτογενή τομέα όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων όπως ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, καφετεριών.

Επιπροσθέτως, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της Περιφέρειάς μας και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον με τις πανέμορφες παραλίες μας, τα καταγάλανα νερά μας, με τις ήρεμες θάλασσές μας, η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί βασικό πυλώνα εξασφάλισης εισοδήματος για χιλιάδες πολίτες, αλλά και παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων.
Η Περιφέρεια, θεωρώντας τον τουρισμό ως κύρια οικονομική δραστηριότητα, συγκρότησε σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, την Επιτροπή Τουρισμού -Πολιτισμού, με επικεφαλής Αντιπεριφερειάρχη που εισηγείται την πολιτική μας στον τουρισμό.
Έτσι, αξιοποιεί τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για δράσεις στην κατεύθυνση της Τουριστικής Προβολής, παράλληλα, συνδιοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, με πολιτιστικούς συλλόγους που προβάλλουν και αναδεικνύουν τα πολιτιστικά στοιχεία και ενισχύουν τον τουρισμό και πολιτισμό μας.
Συγχρόνως, μέσα από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, συμμετέχουμε στις προγραμματισμένες εκθέσεις του ΕΟΤ, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ παράλληλες τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις ενδυναμώνουν την τουριστική προβολή μας.
Υποστηρικτικό ρόλο στην τουριστική προβολή της Περιφέρειάς μας διαδραματίζει και η Εταιρεία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό εκθέσεων, τουλάχιστον δέκα μέχρι στιγμής, επιλέγοντας χώρες, στις οποίες τα νησιά μας είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
Η ΕΤΙΝ αναλαμβάνει αυτό το έργο, μετά από διαγωνισμό, που προκηρύσσεται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση από τον τομέα τουρισμού του ΕΣΠΑ».Τελευταία άρθρα