Παρουσιάστηκε η πορεία του ΕΣΠΑ

«Η υψηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη δημοσιονομικά και οικονομικά περίοδο που περνάει η χώρα, σημαίνει εισροή πολύτιμων κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βοηθούν, μέγιστα, την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου, ενώ συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση και τη διεθνή επιτήρηση», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπύρος Σπύρου, κατά την παρουσίαση του απολογισμού του ΕΣΠΑ, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, το περασμένο Σάββατο.
Επιπροσθέτως, ο κ. Σπύρου ανέφερε ότι η πρόοδος του ΕΣΠΑ σημαίνει διασφάλιση και προστασία των ήδη απορροφημένων πόρων του Γ’ ΚΠΣ και, κυρίως, λειτουργική απόδοση στην κοινωνία όλων των χρηματοδοτούμενων έργων, σημειώνοντας εμφατικά ότι «για το λόγο αυτό, δεν επαναπαυόμαστε από τη βελτίωση των επιδόσεών μας, αλλά παραμένουμε σε συνεχή επιφυλακή, γιατί έχουμε ακόμα μακρύ και δύσκολο δρόμο να διανύσουμε, μέχρις ότου επιτύχουμε, με υπογεγραμμένες συμβάσεις, την πλήρη και στο 100% επίτευξη όλων των στόχων μας».
Ειδικότερα:
«Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων. Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να γίνουν τα Ιόνια Νησιά «διεθνής προορισμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».
To ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2007-2013, ξεκίνησε, αρχικά, με συνολικό προϋπολογισμό, ύψους περίπου 303 εκατ. ευρώ, ο οποίος, τελικά, μειώθηκε στα 285 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, από 20% σε 15%.
Το Πρόγραμμα, το Δεκέμβριο του 2010, παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα.
– Σύνολο ενταγμένων έργων 67, συνολικού προϋπολογισμού 173,1 εκατ. ευρώ. Εξ’ αυτών 31 έργα μεταφερόμενα ή γέφυρες, συνολικού προϋπολογισμού 111,2 εκατ. ευρώ και 36 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 61,9 εκατ. ευρώ.
– Οι συμβάσεις ήταν 118,1 εκατ. ευρώ, από 56 έργα, και από αυτές μόνο 13,6 εκατ. ευρώ προέρχονταν από 25 νέα έργα που είχαν ενταχθεί.
– Οι δηλωμένες πληρωμές ήταν 73,4 εκατ. ευρώ, από 54 έργα, και από αυτές μόνο 15,6 εκατ. ευρώ προέρχονταν από 23 νέα έργα που είχαν ενταχθεί.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων. Ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να γίνουν τα Ιόνια Νησιά «διεθνής προορισμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».
Η παραπάνω εικόνα περιείχε και ορισμένες προβληματικές παραμέτρους.
Υπήρχαν πέντε σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 23,0 εκατ. ευρώ, μεταφερόμενα ή γέφυρες από το Γ΄ ΚΠΣ, τα οποία ήταν, ουσιαστικά, αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα
Υπήρχαν δώδεκα νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 28,9 εκατ. ευρώ, τα οποία, παρόλο που είχε περάσει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ένταξή τους, ακόμα δεν είχαν προχωρήσει ή ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την συμβασιοποίησή τους και, τέλος, υπήρχε έλλειψη ώριμων νέων έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Με βάση την παραπάνω διαπιστωμένη κατάσταση, κύριό µας μέλημα ήταν, αφενός, να ξεπεραστούν οι παραπάνω σοβαρές καθυστερήσεις και, αφετέρου, να επισπευστεί η ωρίμανση νέων έργων.
Κύριοι στόχοι μας ήταν η όσον το δυνατόν γρηγορότερη απόδοση των έργων αυτών για χρήση από τους πολίτες, η αποτελεσματική μεταφορά των πόρων του προγράμματος στην πραγματική οικονομία και, κατ’ επέκταση, η αύξηση της απορρόφησης του προγράμματος, ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε πιθανότητα απώλειας κοινοτικών πόρων τα επόμενα χρόνια.
Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς έπρεπε να ενημερωθούμε για την αναλυτική κατάσταση κάθε έργου, να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, να λειτουργήσουν, αποδοτικά, οι νέες διοικητικές δομές και διαδικασίες της αιρετής Περιφέρειας και, τέλος, να κάνουμε αποδοτική την απαραίτητη συνεργασία μας με τους νέους δήμους και τους λοιπούς φορείς της Περιφέρειάς μας. Στους τρεις τελευταίους αυτούς τομείς, η προσπάθειά μας ήταν και θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη.
Έτσι, εντός του 2011, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για το πρώτο εξάμηνο του 2011, και μόλις έξι μήνες από την επίσημη ανάληψη του ΕΣΠΑ από την αιρετή Περιφέρεια, τα αποτελέσματα πιστεύουμε ότι ήταν ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά.
Κατά το 2011, δημοσιεύτηκαν συνολικά δέκα προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 66,3 εκατ. ευρώ.
Με τις προσκλήσεις αυτές:
– Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των μεταφερομένων από το Γ΄ ΚΠΣ, με την ένταξη ενός έργου υποδομής, προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ, και ιδιωτικών επενδύσεων από παλαιότερες προσκλήσεις, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ.
– Εντάχθηκαν είκοσι πέντε νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 87,0 εκατ. ευρώ.
– Συμβασιοποιήθηκαν 35 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 25,5 εκατ. ευρώ.
– Δηλώθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δαπάνες 32 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η συνολική εικόνα που παρουσίαζε στις 31-12-2011 το πρόγραμμα ήταν η παρακάτω:
Σύνολο ενταγμένων έργων 93, συνολικού προϋπολογισμού 282,1 εκατ. ευρώ, με συμβάσεις 167,7 εκατ. ευρώ και δηλωμένες δαπάνες 105,4 εκατ. ευρώ.
Υπήρξε, επομένως, μία αύξηση 38,8 %, στον αριθμό των ενταγμένων έργων, 62,9 % στις εντάξεις, 42 % στις συμβάσεις και 43,6 % στις δαπάνες.
Η πρόοδος αυτή, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι οφείλεται αποκλειστικά στις δικές μας ενέργειες, δείχνει, αν μη τι άλλο, το βάρος και τη σημασία που δόθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος.
Επιπλέον, σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για το κλείσιμο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (2000-2006). Το Σεπτέμβριο του 2010, που υποβλήθηκε η τελική έκθεση κλεισίματος δηλώθηκαν, ως ημιτελή, 120 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 91.42 εκατ. ευρώ.
Σήμερα, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εμφανίζονται, ως ημιτελή, 88 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 61 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα αυτό, η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, το 2012, είναι πολύ μεγάλη, όπως και το διακύβευμα».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”Τελευταία άρθρα