Πέντε Ζακυνθινοί στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας

Γεγονός, πλέον, αποτελεί η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία προσφάτως συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει έντονο ζακυνθινό “άρωμα” δεδομένου ότι από το νησί νας ως τακτικά μέλη συμμετέχουν εκτός από το Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Δρόσσος Κουτσούμπας, το Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αντώνιος Αλιάζης, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Παύλος Καψαμπέλης ως τακτικά μέλη καθώς και η Πισκαρδέλη Ασπασία η οποία κληρώθηκε μεταξύ των πολιτών που επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Ασφαλώς και πρόκειται για ένα σημαντικό Όργανο, δεδομένου ότι ρόλος τους είναι να εισηγείται προς το στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας. Επίσης, θα γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη, θα εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση δυνατοτήτων αυτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”Τελευταία άρθρα