Έργα και πράξεις του ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Σειρά αποφάσεων, που αφορούν έργα και πράξεις του ΕΣΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου. Πρόκειται για τον εξοπλισμό λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας. Αίτημα για Προέγκριση Υπογραφής Σύμβασης του 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο: ΣΤΟΛΕΣ – ΚΡΑΝΗ, ποσού 64.976,47 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, του έργου: “Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας”.
Επίσης, οι μελέτες ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης Κέρκυρας, Λευκάδας, Αργοστολίου, Ζακύνθου.
Επίσης, η επέκταση δικτύου αποχέτευσης πρώην Δήμου Παρελίων, η κατασκευή ασφαλτόστρωσης της οδού Κέρκυρας – Πέλεκα καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων.