Ακτοπλοϊκές γραμμές και εισιτήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Οι ακτοπλοϊκές γραμμές και τα ακριβά εισιτήρια καθώς και η σύνδεση με το λιμάνι Μεσολογγίου, το έργο της αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης του νησιού μας, η τουριστική προβολή της Περιφέρειας καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, στις 10πμ, στην Κέρκυρα.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:
•Αναγνώριση οφειλής προς IKA-ETAM βάσει της από 22-07-2011 έκθεσης του ορκωτού λογιστή. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής.
•Γνωμοδότηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: “Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Λιθακιάς έως τη κεντρική δεξαμενή του Δήμου Ζακύνθου στη Μπόχαλη”. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Διονύσιος Μυλωνάς.
•Παράταση της υπ αριθμ.54067/16108/31-10-2011 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.
•Αναπαραγωγή του υλικού τουριστικής προβολής της Π.Ε. Λευκάδας της ΠΙΝ για την κάλυψη αναγκών προβολής του τουριστικού προϊόντος. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Θεόδωρος Βερύκιος.
•Παράταση της υπ αριθμ.61527/18261/01-12-2011 σύμβασης για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.
•Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του 1ου , 2ου και 3ου τριμήνου 2011. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ν. Μηλιώτης.
•Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011. Εισηγητές: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, .Ν. Μηλιώτης και η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, Χ. Βασιλειάδου.
•Διάθεση κινητής περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. INFOKIOSK στον χώρο στέγασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.
•Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή της Νήσου Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Θεόδωρος Βερύκιος.
•Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ι. Μαλακάσης.
•Έγκριση δαπάνης 50.000,00 € για τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στο φορέα διαχείρισης Παλαιάς Πόλης. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.
•Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Δήμο Ιθάκης για κατάθεση πρότασης από τον Δήμο Ιθάκης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την Πράξη « Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων ( Χ.Α.Δ..Α.) Δήμου Ιθάκης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.
•Ορισμός εκπροσώπου στην σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Αναπτυξιακής Κεφαλονιάς & Ιθάκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής.
•Ακτοπλοϊκές Γραμμές: Από τα πιο ακριβά εισιτήρια στην Ε.Ε. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α..
•Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιονίων Νήσων με Λιμένα Μεσολογγίου. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ε. Γιαννάτος.