Πίστωση ύψους 448.463€ για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ύψους 448.463,33€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου, με τίτλο “Ενέργειες ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και βελτίωση της ποιότητας Ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκων βοήθειας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”.
Το ποσό αυτό εγκρίνεται προκειμένου να καταβληθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των δομών που υλοποιούν τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κέρκυρας, για την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ”