Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στο Ιόνιο

Η παρουσία σημαντικού οργανωμένου τουριστικού λιμένα – μαρίνας, καθώς και πλήθους άλλων μικρών λιμένων και όρμων στο νησί της Λευκάδας και στα γειτονικά νησιά και ηπειρωτικές ακτές, σε συνδυασμό με την κεντρική θέση του νησιού στο σύμπλεγμα των Ιόνιων Νήσων, περιοχή με διεθνή αναγνωρισιμότητα και ενδιαφέρον από πλευράς σκαφών αναψυχής, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να γίνει η Λευκάδα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων Νήσων, αναφέρει στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Θοδωρής Βερύκιος, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων το οποίο ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την προετοιμασία Εμπειρογνωμοσύνης – Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο στη Λευκάδα
Σκοπός της εμπειρογνωμοσύνης είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας και η κατάρτιση σχετικών επιχειρησιακών δράσεων, όπως η οργανωμένη προβολή και προώθηση, η ολοκλήρωση των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη του ναυταθλητισμού.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή είναι οικονομικά, για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες της περιοχής (ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εφοδιασμού, τεχνίτες, δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ) και κοινωνικά, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχετικά με το θαλάσσιο τουρισμό επαγγέλματα (κυβερνήτες σκαφών, εκπαιδευτές θαλάσσιων σπόρ, συντηρητές σκαφών κλπ) και μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας μαζικού ναυταθλητισμού για όλες τις ηλικίες.