Δημοπρατήθηκε το δίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου

Την προέγκριση δημοπράτησης για το υποέργο δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου (χαμηλή ζώνη), συνολικού προϋπολογισμού 5.953.200,00 €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου.
Σύμφωνα με την απόφαση, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο, από το φορέα εκτέλεσής του.