Να συσταθεί κτηματολογικό γραφείο στην Περιφέρεια

Την τροποποίηση της πρότασης του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), για την ίδρυση των οριστικών κτηματολογικών Γραφείων ανά τη χώρα, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, ζήτησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στην επιστολή του κ. Νίκου Σπίγγου προς τον Πρόεδρο του ΟΚΧΕ κ. Γιώργο Μουταβέλη, αναφέρονται τα εξής: “Σχετικά με την πρόταση του Οργανισμού, στον οποίο προΐστασθε, για τη σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων, σας κάνουμε γνωστό ότι στο δικό μας κώδικα αξιών, με δεδομένο και το νησιωτικό χαρακτήρα του τόπου στον οποίο ζούμε, προηγούνται οι έννοιες της συνοχής και της κοινής συνείδησης από αυτήν της μονομερούς εξοικονόμησης χρημάτων, που φαίνεται πως αποτελεί το βασικό κριτήριο των επιλογών του ΟΚΧΕ.
Με την προαναφερθείσα πρότασή σας, καταργείτε κάθε έννοια διατήρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, συνεχίζετε την παράδοση της Κεντρικής Διοίκησης για άνιση αντιμετώπιση των πολιτών αυτής της χώρας και, τέλος, συμβάλετε στην ουσιαστική κατάργηση του Συντάγματος που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των νησιών.
Και μόνο για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για όσους άλλους αυτονόητα μπορούμε να επικαλεστούμε, θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την άμεση τροποποίηση της συγκεκριμένης διάρθρωσης και τη δημιουργία Κτηματολογικού Γραφείου στην έδρα της ΠΙΝ. Μας αρκεί η ολιγωρία και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στα νησιά μας”.