Καινοτόμες εκδηλώσεις από το ΤΕΙ

Η “Έρευνα, καινοτομία και επιχειρήσεις” ήταν το θέμα της εναρκτήριας ομιλίας του Οικονομολόγου, Υπ. Διδάκτορα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Χρυσομαλλίδη, στα πλαίσια του σεμιναρίου που διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις της 4ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στο Παράρτημα Λευκάδας του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων ξεκίνησαν, την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011.
Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία της οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου επιτυχία από την έναρξη του κύκλου των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων του Παραρτήματος Λευκάδας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τα μηνύματα των σπουδαστών αλλά και των νέων της Λευκάδας για τη διοργάνωση και άλλων παρόμοιων ομιλιών, ανακοινώνουμε την απόφαση της διοίκησης για συνέχιση τους αλλά και τη δημιουργία προγράμματος εκδηλώσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα το κοινό. Η λίστα των εκδηλώσεων θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου και θα διανεμηθεί σε όλα τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους Φορείς της Λευκάδας.