Ανησυχία στο Μεγανήσι για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Έντονος είναι ο προβληματισμός που έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Μεγανησίου το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών, που ανέκυψε με τρόπο αιφνιδιαστικό και πραξικοπηματικό.
Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας είχε αποστείλει στην Π.Ι.Ν. χάρτες με τις προτεινόμενες από αυτό τοποθεσίες. Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας ήταν να συνεδριάσει στις 2 Νοεμβρίου 2011 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου της ΚΥΑ για τη χωροθέτηση και κατόπιν να διαβιβάσει τη γνωμοδότησή του αυτή στο ΥΠΕΚΑ.
Ας σημειωθεί ότι η μελέτη του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών εκπονήθηκε με χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, λόγω έλλειψης πόρων εκ μέρους του Υπουργείου.
Όμως, η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας της 2/11/2011, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αναβλήθηκε και στις 4/11/2011, την ημέρα δηλ. που παρέχονταν ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ο κ. Παπακωνσταντίνου και 7 ακόμα υπουργοί υπέγραψαν την ΚΥΑ για τις ιχθυοκαλλιέργειες που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2025/2011, τ. Β΄ Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού).
Το σημαντικό είναι ότι, δεν είναι ακόμα γνωστό το περιεχόμενο των νέων χαρτών (που, ποιες περιοχές και σε ποια έκταση κ.τ.λ).
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μάλλον δεν θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους που έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας (βλ. εδώ), αλλά από την άλλη εκφράζονται εύλογα ανησυχίες, γιατί με βάση τους προηγούμενους χάρτες το Μεγανήσι δε φαίνεται να επηρεάζεται, τουλάχιστον άμεσα, από αυτή τη νέα τροπή των πραγμάτων λόγω της NATURA.
Όμως, δε μπορεί να μην προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι σε χαρακτηριζόμενη ως ΝΑΤURA περιοχή (νότια του νησιού), ο χάρτης του Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών, τον οποίο υπέβαλε για γνωμοδότηση το ΥΠΕΚΑ στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας τον Σεπτέμβριο του 2011, υπάρχουν «χρωματισμένες» θαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ήδη ανεπτυγμένες Α3) παράλληλα με πολύ κοντά στις ακτές εκκολαπτήρια.
Από την άλλη, αν μια χαρακτηρισμένη ως NATURA περιοχή μπορεί να θεωρείται διασφαλισμένη από ενέργειες και δομές που επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως το περιβάλλον, αυτό δε μπορεί σε καμία περίπτωση να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διότι τίποτε δεν φαίνεται να μαρτυρά ότι δεν θα ακολουθηθούν πρακτικές παρόμοιες με την σημερινή του κ. Παπακωνσταντίνου, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η βεβαιότητα ότι οι Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) δεν θα είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Ο Περιφερειάρχης πάντως θα ενημερώσει προ ημερησίας διατάξεως το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του στη Λευκάδα.