Άμεσα πλειστηριασμός για τα ανενεργά πλοία…

08/02/2010, 22:29