Κλιμάκιο του ΙΓΜΕ για τις γεωτρήσεις περιμένει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης

04/02/2010, 23:30