Διεκόπησαν οι εργασίες στο νέο Νοσοκομείο λόγω χρημάτων

18/01/2010, 23:31