Τεράστιες απώλειες νερού από ζημιά στον κεντρικό αγωγό

15/01/2010, 23:30