Αγανάκτηση του Προέδρου της Μπόχαλης για την πλατεία: «Καταστρέφονται οι επιχειρήσεις…πάει τελείως αργά το έργο»

11/07/2024, 06:55