Υπολειτουργούν τα ασθενοφόρα στα νησιά του Ιονίου | Αθ. Αρβανιτάκη: «Συνήθως παραμένουμε με ένα ασθενοφόρο στο νησί, γιατί το άλλο είναι δεσμευμένο με την διακομιδή»

10/07/2024, 06:55