2.166 πυρκαγιές και 123 συλλήψεις μετράει Ελλάδα μέχρι σήμερα

09/07/2024, 10:20