Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος | Δ. Αδαμόπουλος: «Θα μας βοηθήσει να κάνουμε τις παρεμβάσεις που θέλουμε»

09/07/2024, 06:55