Κέρκυρα | Περιορισμοί σε Airbnb και νέες μονάδες σε κορεσμένες περιοχές της πόλης

08/07/2024, 12:25