Στην 32η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. του ΣΕΤΕ ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ

18/06/2024, 06:55