ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Από 1 Ιουνίου και μέχρι 15 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

01/06/2024, 09:10