Η 1η Συνάντηση, “Ημέρες Λόγου και Τέχνης- Αγγελος Βισβάρδης ” από το “Φιόρο του Λεβάντε” στις 20 και 21 Απριλίου.

12/04/2024, 06:55