Ά. Γεωργιάδης: Ιδιώτες χειρουργοί με την χειρουργική τους ομάδα στα δημόσια νοσοκομεία, με εξουσιοδοτική διάταξη ( φωτό)

03/04/2024, 18:17