Ελληνικές εφαρμογές με διακρίσεις που αξιοποιούν την ΤΝ για την παρατήρηση της Γης και την πρόγνωση φυσικών καταστροφών

02/04/2024, 20:50