Δ. Μιχαηλίδου: 5.300 εργαζόμενοι συνταξιούχοι δήλωσαν έως τώρα την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

27/02/2024, 20:00