Αν. Προβής για μηνιγγίτιδα: «Όταν εντοπιστεί κρούσμα, χρειάζεται προσοχή, γιατί μεταδίδεται εύκολα»

23/02/2024, 06:55