Αναµνηστική πλάκα για τον ανατόµο Andreas Vesalius στον καθολικό ναό του Αγίου Μάρκου – Εκδήλωση και στο Μουσείο Σολωμού

22/02/2024, 06:00