Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό | Βένια Ξένου: «Ο τουριστικός κόσμος υποφέρει από την έλλειψη εργατικών χεριών»

20/02/2024, 06:55