Συνάντηση Γ. Στασινόπουλου με τον Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης – Στο επίκεντρο ζητήματα πρόληψης και πυροπροστασίας

12/02/2024, 06:55