Αλλάζει εικόνα η πόλη με τις εργασίες συντηρήσεις | Κλάδεμα δέντρων, αντικατάσταση πλακών και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων Ι.Χ. (φωτο)

12/02/2024, 06:55