Η ΔΕΥΑΖ ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για εισροή υδάτων από πλαστικό σωλήνα σε φρεάτιο ομβρίων

10/02/2024, 14:08