Σοβαρό πρόβλημα για τους κατόχους ρυμουλκούμενων που έμειναν… χωρίς ειδικό σημείωμα

09/02/2024, 06:55